Paano Gamitin ang Aming mga Produkto (User Guide)

I-tap o i-click lang ang pangalan ng produkto sa ibaba upang matutunan kung paano ito gamitin:

Crystal Bracelets and Pendants

Glamore Gayuma Oil Perfume

Agua de Lira Gayuma Love Potion

Money Rains Oil Perfume

Tower of Light Protection Oil Perfume

Bath Salts (Purify, Enchant and Prosper)

Come to Me Gayuma Candle

Prosper Now Money Magnet Candle

Pampaswerte sa Pitaka

Kung may katanungan, pumunta lamang sa webpage na ito: https://www.natureoz.com/p/frequently-asked-questions.html

Maaari din ninyo kaming i-email sa natureoz.com@gmail.com, o makipag-usap sa amin gamit ang chat feature sa aming Lazada shop: https://www.lazada.com.ph/shop/natureoz-online-shop/

Customer Service

Send