Paano Gamitin ang aming Crystal Bracelets and PendantsMay angking kakayahan na ito ngunit kailangan pa rin na gawin ito upang patuloy nitong maipamalas ang kaniyang kakayahan sa iyo.

At ginagawa rin ito upang patuloy kang magkaroon ng koneksyon sa iyong charm.

1. Maglagay ng 3 kurot ng asin sa tubig.

2. Isipin na nagkukulay gatas ang tubig at nagliliwanag.

3. Wisikan ng binasbasang tubig ang iyong crystal bracelet o pendant ng tatlong beses.

4. Isipin namang nababalot ito ng puting liwanag.

5. Bigkasin o isaisip ang isang kahilingan na konektado sa angking kakayahan nito (halimbawa, kung rose quartz, dapat ang kahilingan ay konektado sa pag-ibig).

TANDAAN:

1. Kung pagdududahan mo ang iyong charm, mawawalan ng bisa ito.

2. Maaari mong i-cleanse ang iyong bracelet o pendant isang beses kada buwan sa araw at oras na ikaw ay kalmado at hindi nababagabag ng mga negatibong bagay.

3. Dapat mo rin itong i-cleanse kung madadala mo ito sa mga lugar na pinangingibabawan ng negatibong enerhiya kagaya ng sementeryo, punerarya, burol, ospital, at kung mahahawakan ito ng sinuman.

4. Maaari mo itong isuot o dalhin araw-araw, o kung kinakailangan.

5. Para sa crystal bracelet, isuot ito sa kaliwang kamay kung ikaw ay kananete, at sa kanan naman kung kaliwete.

Kung nais na makabili ng aming crystal bracelets, pumunta lang sa: https://bit.ly/3uOzz5R

Kung nais na naman makabili ng aming crystal pendants, i-click ito: https://bit.ly/3xbZg18

To view the English version of this product manual, visit the following link: https://drive.google.com/file/d/1c9SFPGY24vZKqd8YWyL_yFh1LQFY_eij/view?usp=sharing.

Comments

Customer Service

Send