Pangontra sa Kulam, Inggit, at Masamang Espiritu o Elemento


pangontra, proteksyon, pananggalang, kulam, sumpa, inggit, kaaway, masamang espiritu, panganib, malas, babaylan adlaw

Kailangan mo ang ritwal na ito kung ikaw ay:

1. Nakakaranas ng hindi maipaliwanag na depresyon at iba pang negatibong emosyon

2. Nawawalan ng gana sa buhay nang walang dahilan

3. Madalas na nagkakaroon ng masasamang panaginip

4. Hindi makausad-usad dahil sa sunod-sunod na kamalasan

5. Nakakaramdam ng hindi kaaya-ayang enerhiya sa iyong paligid na nagdudulot ng matinding takot sa iyo

Tatanggalin ng ritwal na ito ang mga negatibong enerhiya na nakakasagabal sa iyo at isasanggalang ka rin mula sa mga ito.

Para makapagsimula, punan ang form sa ibaba:

Customer Service

Send