Money Rains - Pampaswerte sa Pera, Trabaho at NegosyoGawa ito sa mga natural na sangkap kagaya ng herbs at essential oils na may angking kakayahang magbigay ng swerte sa pera, negosyo, at trabaho.

Halimbawa, maaari mo itong gamitin kung nais na makalikom ng pera pambayad ng utang, makahalina ng customers o mapataas ang iyong benta, makahanap ng trabaho o anumang pagkakakitaan, o maka-close ng isang business deal.

Sa tuwing gagamitin mo ito, hawakan lang ito at humiling ng isang bagay na konektado sa kakayahan nito.

Mahalaga na hindi ka nababagabag ng mga negatibong bagay habang ginagawa mo ito.

Maaari mo itong gamitin araw-araw, o kung kinakailangan lamang.

Tandaan na mawawalan ito ng bisa kung ipapagamit ito sa iba, pagdududahan, at hindi sasamahan ng pagkakaroon ng positibong kaisipan.

Kung ibibigay mo naman ito bilang regalo, siguraduhin na hindi mo pa ito nagagamit, at ipaalam mo rin sa kaniya kung paano ito gamitin.

Place an order here: https://www.lazada.com.ph/products/money-magnet-oil-perfume-pampaswerte-pera-negosyo-o-trabaho-i3178973767-s15857264784.html

To view the English version of this product manual, visit the following link: https://drive.google.com/file/d/14kkk7orj6Nnukp1zf0zedXOTYKGPQ6FT/view?usp=sharing.

Comments

Customer Service

Send