Come to Me Candle - Gayuma sa Pag-ibigAng kandilang ito ay may kakayahan na:

1. Makaakit ng taong gusto.

2. Mapabalik ang dating kasintahan o asawa.

3. Maibalik ang dating sigla sa relasyon.

4. Makaakit ng kasintahan.

5. Mapaamo ang isang tao.

Paano ito gamitin?

1. Hawakan ito at taimtim na humiling.

2. Sindihan ito at titigan ang apoy ng kandila habang inilalarawan sa isip ang katuparan ng isang kahilingan.

Halimbawa, kung nais mo na mapabalik ang dating kasintahan o asawa, ilarawan sa isip na nariyan siya sa iyong harapan habang sinasabi ang mga salitang nais mong marinig mula sa kaniya.

3. Hayaang maubos ang kandila.

Mga Dapat na Tandaan:

Upang mas maging epektibo ito, gawin ito kung ikaw ay hindi napapangibabawan ng mga negatibong kaisipan at emosyon.

Huwag mong hayaan na makita o malaman ng iba ang iyong ginawa, at ang kandila habang ito ay may sindi pa.

Mas magiging mabisa ang iyong ginawa kung hindi mo ito pagdududahan, at sasamahan rin ito ng pagkakaroon ng positibong kaisipan.

Place an order here: https://www.lazada.com.ph/products/come-to-me-candle-pang-akit-o-pampaamo-ng-tao-at-pampabalik-ng-minamahal-i3179097660-s15858005136.html

To view the English version of this product manual, visit the following link: https://drive.google.com/file/d/1aYz46Qw0TLLJIt1vaf_2YUgq_i3lGVkE/view?usp=sharing.

Comments

Customer Service

Send