Prosper Now Candle - Pampaswerte sa Pera, Trabaho at NegosyoMaaari mong gamitin ang kandilang ito kung nais mong:

1. Makahanap ng trabaho o anumang pagkakakitaan

2. Makaakit ng maraming customers o tumaas ang iyong benta

3. Maging matagupay ang launching ng isang negosyo

4. Maka-close ng isang business deal

5. Maging maganda ang pasok ng salapi kada buwan

Paano ito gamitin?

1. Hawakan ito at humiling.

2. Sindihan ito at titigan ang apoy ng kandila habang inilalarawan sa isip ang katuparan ng isang kahilingan.

Halimbawa, kung nais mong tumaas ang iyong benta, ilarawan sa isip na nakikita mo sa iyong bank account ang halaga ng perang nais mo.

3. Hayaang maubos ang kandila.

Maaari mo din itong gawin sa anumang araw sa huling linggo ng buwan upang maging maganda ang daloy ng pera sa kasunod na buwan.

Mga Dapat na Tandaan:

Gawin ito kung ikaw ay hindi nababagabag ng mga problema.

Mawawalan ito ng bisa kung makikita o malalaman ng iba ang iyong ginawa, at ang kandila habang ito ay may sindi pa.

Mas magiging epektibo ito kung ito ay iyong paniniwalaan, at sasamahan rin ng pagkakaroon ng positibong kaisipan.

Place an order here: https://www.lazada.com.ph/products/prosper-now-candle-money-magnet-epektibong-pampaswerte-sa-pera-negosyo-at-trabaho-i3179100666-s15857944869.html

To view the English version of this product manual, visit the following link: https://drive.google.com/file/d/1ObqHWpKlvhyHo0vn1qXiGfRI5CKbBMuJ/view?usp=sharing.

Comments

Customer Service

Send