Return Policy

Last updated June 11, 2022

REFUNDS

Isinasauli lang namin ang bayad kung:

☽ Mali ang produktong naipadala namin. Kung mangyari man ito sa iyo, hindi mo na kailangan pang isauli sa amin ang produkto.

☽ Hindi available ang isang produkto ngunit nabayaran na ito.

QUESTIONS

Kung may mga tanong sa aming return policy, paki-email kami sa:

natureoz.com@gmail.com