About


natureoz, online, shop, store, metaphysical, occult, wicca, witchcraft, crystals, charms, potions, amulets, love, wealth, money, prosperity, lucky, protection, healing, philippines, filipino, pinoy, tagalog, gayuma, pag-ibig, lalaki, babae, asawa, kasintahan, pampabalik, pampabalisa, pampasuko, pampaswerte, pera, negosyo, trabaho, pangontra, kulam
Ang NatureOz Online Metaphysical Shop ay itinatag ni Babaylan Adlaw.

Gumagawa siya ng mga pampaswerte simula pa noong November 2009 upang makatulong sa iba na matupad ang kanilang mga kahilingan sa pag-ibig, pera, negosyo, trabaho, proteksyon, at kalusugan.

Tandaan na ang bawat produkto na nasa kaniyang online shop ay magkakaroon lang ng magandang epekto sa iyo kung:

1. Wala kang masasagasaan na iba. Halimbawa, ang taong paggagamitan mo ng ginawa niyang gayuma ay wala pang kapareha.

2. Sasamahan mo rin ng pagkilos. Tandaan na ang kaniyang mga produkto ay tagapatanggal lang ng mga balakid upang maging madali para sa iyong makamit ang kagusutuhan. Halimbawa, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng limpak-limpak na salapi kung nakahilata ka lang buong araw.

3. Naaayon din sa reyalidad ang isang kahilingan. Halimbawa, huwag mong asahan na mapapaibig ng kaniyang panggayuma ang isang taong hindi mo naman kakilala.

4. Magagamit ito na naaayon sa instructions na kaniyang ibinigay.

5. Hindi mo pagdududahan ang produkto na iyong binili sa kaniyang shop.

Narito ang mga produktong magiging tulay sa katuparan ng iyong mga kahilingan:

☽ Gayuma sa Pag-ibig (Pampalakas ng Karisma, Pampabalik ng Dating Kasintahan o Asawa, Pampatino o Pampaamo ng Kapareha, Pampatibay ng Relasyon)

☽ Pampaswerte sa Pera, Negosyo, at Trabaho

☽ Pangontra sa Kulam, Inggit, Usog, at Sumpa, at Pantaboy ng Masamang Espiritu o Elemento

Kung may mga katanungan, pumunta lang sa https://www.natureoz.com/p/frequently-asked-questions.html, o maaari kang mag-email sa natureoz.com@gmail.com.

At kung nais naman na malaman ang mga sinasabi ng mga naging customers niya, i-click ito: https://www.natureoz.com/p/testimonials.html

Customer Service

Send